Дoбродошли на сајт Средње стручне школе „Др Радивој Увалић“ Бачка Паланка!

Наша школа је основана давне 1956. године. Бави се образовањем и васпитањем ученика у два подручја рада Економија, право и администрација и Трговина, угоститељство и туризам. Поред редовних образујемо и ванредне ученике кроз доквалификацију и преквалификацију у оба подручја рада. Ученике припремамо за даље образовање или укључивање у свет рада.

МИСИЈА - Ми смо школа која континуирано унапређује квалитет васпитно образовног рада, развија и унапређује  кључне вештине код ученика и мотивише их за занимања за која се образују. Наше ученике едукујемо за практичну примену стечених знања и тиме их припремамо за захтеве савременог тржишта рада. Као школа у пограничном подручју и вишенационалној средини негујемо добре међуљудске и међунационалне односе, перманентно развијамо међусобно поштовање и толеранцију међу ученицима и запосленима.

ВИЗИЈА Желимо да будемо добро опремљена школа, са квалитетним стручним кадром, која ће омогућити свестрани развој личности ученика, образовати ученике  у складу са тржишним тенденцијама и  потребама локалне и шире друштвене заједнице.

Желимо да останемо отворени за  сарадњу са родитељима, социјалним партнерима, локалном заједницом и осталим релевантним субјектима значајним за рад и живот школе.

Желимо да останемо школа  у којој ће се безбедно и пријатно осећати ученици, запослени, родитељи и где ће владати стимулативна атмосфера за рад, образовање и усавршавање.

ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА

  • Унапређење квалитета образовно васпитног рада у школи, посебно квалитета практичне наставе.
  • Јачање компетенција наставног кадра.
  • Развијање ученичких знања и одговорности.
  • Развијање сарадње школе са субјектима који су директно или индиректно укључени у рад школе.
  • Повећање безбедности ученика и запослених у школи.

 

  • Login