Category Archives: Педагог и психолог

Дигитално насиље

Одабир занимања

О педагошко-психолошкој служби

Педагог, психолог, стручна служба, ПеПси, педагошкиња, психолошкиња.. сви знају да постоје у школама и другим образовно васпитним установамаали можда није свима најјасније чиме се они заиста баве.

Међу ученицима постоји уврежено мишљење да се у канцеларију педагошко-психолошке службе долази по казну, по грдњу и уз ову професију се у школи често везују негативне емоције. Стварност је, ипак, мало другачија. Радни дан педагога и психолога је тешко предвидети јер зависи од много фактора. Послови педагога и психолога су толико тесно повезани да је тешко пронаћи тачну границу, уколико она уопште постоји. Ово су неке од улога педагога и психолога у школи:

  • саветодавац- када су наставник или родитељ у дилеми како помоћи детету, када ученик/ца има проблем са концетрацијом и учењем, не зна како да изађе на крај са љубоморним дечком/девојком ми смо ту да помогнемо. Улога саветодавца није да даје готове рецепте него да  се заједничким трудом дође до решења за превазилажење проблема.
  • пружалац информација – на питања када неко одељење иде на праксу, када почиње пролећни распуст, када наставник има термин за индивидуални разговор, колико радних недеља има одређени образовни профил, који правилник применити, када су планиране радне суботе…ми имамо одговор!
  • медијатор – некада ученици нису у стању да сами реше међусобни сукоб. Ми смо ту да помогнемо у превазилажењу несугласица и проналаску прихватљивог решења  за обе стране.
  • каријерни водич – када дође време за избор будућег занимања треба донети праву одлуку. Неким ученицима је потребна додатна подршка у одабиру праве професије за њих па уз помоћ одређених тестова и разговора можемо доћи до правог избора
  • истраживач  – сигурно сте бар једном попунили неку анкету у школи, било да сте ученик, родитељ или наставник. Ове упитнике осмишљавају педагог и психолог а резултате истраживања користе како би унапредили рад школе.
  • сарадник –помажемо наставницима у решавању проблема са ученицима , на основу посета часова предлажемо начине побољшања наставних метода рада, учествујемо у организацији школских манифестација , обраћамо се за помоћ другим институцијама када наши капацитети нису довољни за решавање одређеног проблема
  • пружалац подршке – ученицима који долазе из нестимулативних средина, дефицијентних породица, ученицима са сметњама у развоју, ученицима  и родитељима који се суочавају са проблемом било које врсте помоћи ћемо пронађу снагу за превазилажење проблема.
  • документатор – улога која педагозима и психолозима тешко пада али је неизоставан део посла. Израђујемо годишње и месечне планове и водимо дневну евиденцију о свом раду. Дакле, све што се уради мора бити документовано. Педагог и психолог учествују у изради школских докумената која морају бити усвојена у одређено време (развојни план, годишњи план радда школе, извештај о раду школе…).
  • координатор и члан тимова – у школи постоји много тимова: за заштиту ученика од насиља, за самовредновање, за професионални развој, за обезбеђивање квалитета и разгов установе и бројни други чији су чланови или координатори управо педагог и психолог који управљају радом ових тимова или учествују као подршка.

Као што се може видети, посао педагога и психолога обухвата много различитих улога. Ипак, рад са ученицима и родитељима представља његову срж. Не оклевајте, слободно потражите нашу помоћ када вам је неопходна. Због Вас смо ту и и наша врата су вам увек отворена.

 

Далиборка Борковић, педагог

Радно време

Преподневна смена 07:00-13:00

Послеподневна смена 13:00-19:00

 

 

Санела Марковић, психолог

Радно време

Преподневна                 Послеподневна

смена                         смена

Уторак 07:00-10:00               13:00-16:00

Среда 07:30-13:00                 13:30-19:00

Четвртак 10:00-11:00           16:00-17:00

Петак 7:30-13:00                    13:30-19:00

  • Login