Дуално образовање

Дуално образовање је модел средњег стручног образовања у
оквиру кога се образовање стиче и у школи и у компанији

У оквиру пројекта Немачке развојне сарадње „Реформа средњег стручног образовања у Србији“,
који су од 2013. године реализовали Министарство просвете, науке и технолошког развоја и
Немачка организација за међународну сарадњу GIZ, школа 1.09.2022. године улази у процес
школовања образовних профила са елементима дуалног образовања:
- Кувар и
- Конобар
Циљ овакве врсте образовања јесте подизање квалитета наставе (практична настава- учење кроз
рад), као и смањење стопе незапослености младих и развијање сарадње привредна комора –
привреда – школа. Развојем сарадње јавља се потреба за прилагођавањем образовног система
потребама привреде за кадровима.
Пуна примена Закона о дуалном образовању је отпочела 1. септембра 2019. године , да би се
наша школа прикључила том закону и ушла у процес дуалног образовања 1.09.2022. године.
Предузеће за угоститељство и туризам „Турист“ ДОО из Бачке Паланке је исказало потребу за
одређеним образовним профилима , бројем ученика и акредитовале се како би се код њих могло
реализовати учење кроз рад.
Након завршетка школовања ученици ових образовних профила могу се запослити код
послодаваца, покренути сопствени посао али такође могу и наставити школовање. Компаније на
овај начин смањују трошкове обуке радника а самим тим улажу у развој.

Оставите одговор

  • Login