Економски техничар

Школовање за ЕКОНОМСКОГ ТЕХНИЧАРА траје четири године после завршетка основне школе.

Наставним програмом предвиђени су предмети кроз које ученици стичу неопходна економска и правна знања, знања о администрацији, о  организацији и менаџменту предузећа, која ће им бити добра основа за даље студирање или укључивање у свет рада. Тако будући ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАРИ уче стручне предмете: пословна економија; рачуноводство; маркетинг, монетарна економија; статистика; привредно право, коресподенција; основи економије, али  и опште – образовне предмете: српски и страни језик; историја; географија; математика, социологија; информатика.

На часовима блок наставе ученици имају прилику да посете и обављају једноставније послове у предузећима, банкама, осигуравајућим компанијама и тако у пракси провере стечена знања и вештине у обављању различитих  административних, књиговодствених и финансијских послова.

По завршетку средње школе ученици  имају компетенције: за обављање једноставнијих књиговодствених послова, административних послова, за обавњање једноставнијих послова набавке и продаје; да занају да успоставе пословну комуникацију са клијентима, да умеју да презентују пројекте.

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАРИ налазе посао у предузећима и установама у јавном и приватном сектору.

 

                НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА ПО РАЗРЕДИМА

Т – часови теорије        В – часови вежби         П Н – часови практичне наставе

Наставнипредмет

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

Т

В

П Н

Т

В

П Н

Т

В

П Н

Т

В

П Н

Српски језик и књижевност

3

   

3

   

3

   

3

   
Страни језик

3

   

3

   

3

   

3

   
Социологија            

2

         
Историја

2

   

2

               
Физичко васпитање

2

   

2

   

2

   

2

   
Математика

3

   

3

   

3

   

3

   
Рачунарство и информатика  

2

                   
Екологија

2

                     
Хемија

2

                     
Основи економије

2

   

2

   

2

   

2

   
Пословна економија

2

   

2

   

2

   

2

   
Рачуноводство

1

2

 

1

2

 

2

2

 

2

2

 
Пословна коресподенција

1

2

 

1

2

             
Статистика            

2

   

2

   
Уставно и привр. право            

2

   

2

   
Монетарна економија и банкарство            

2

   

2

   
Комерцијално позавање робе      

2

               
Маркетинг                  

2

   
Економска географија      

2

               
Пословна информатика              

2

   

2

 
Грађанско васпитање/Веронаука

1

   

1

   

1

   

1

   

 

 

  • Login