Економски техничар

Школовање за ЕКОНОМСКОГ ТЕХНИЧАРА траје четири године после завршетка основне школе.

Наставним програмом предвиђени су предмети кроз које ученици стичу неопходна економска и правна знања, знања о администрацији, о  организацији и менаџменту предузећа, која ће им бити добра основа за даље студирање или укључивање у свет рада.

На часовима блок наставе ученици имају прилику да посете и обављају једноставније послове у предузећима, банкама, осигуравајућим компанијама и тако у пракси провере стечена знања и вештине у обављању различитих  административних, књиговодствених и финансијских послова.

По завршетку средње школе ученици имају компетенције: за обављање једноставнијих књиговодствених послова, административних послова, за обавњање једноставнијих послова набавке и продаје; да занају да успоставе пословну комуникацију са клијентима, да умеју да презентују пројекте.

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАРИ налазе посао у предузећима и установама у јавном и приватном сектору

 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА ПО РАЗРЕДИМА

Т – часови теорије        В – часови вежби         БН –настава у блоку (на годишњем нивоу)

Наставни предмет

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

Т

В

Б Н

Т

В

П Н

Т

В

БН

Т

В

БН

Српски језик и књижевност

3

   

3

   

3

   

3

   
Страни језик

2

   

2

   

2

   

2

   
Физичко васпитање

2

   

2

   

2

   

2

   
Математика

3

   

3

   

3

   

3

   
Рачунарство и информатика  

2

 

   

   

   
Историја

2

   

2

   

   

   
Хемија

2

   

   

   

   
Биологија

2

   

   

   

   
Ликовна култура

   

1

   

   

   
Социологија са правима грађана            

2

         
Принципи економије 3     3    

         
Пословна економија

2

   

2

   

2

   

2

   
Рачуноводство

2

2

 

2

2

 

2

2

 

4

 
Пословна коресподенција и комуникација

2

 

2

             
Економска географија

2

 

             
Пословни енглески језик

 

1

             
Пословна информатика

 

2

    2        
Јавне финансије

 

2

             
Банкарство

 

  2     2    
Статистика             2   2  
Право            

2

   

2

   
Маркетинг            

   

2

   
Економско пословање      

2 30   2 60   2 90
Предузетништво                  

   
Грађанско васпитање/Верска настава

1

   

1

   

1

    1
Изборни предмет

   

   

2

    2    
  • Login