Конобар

Школовани КОНОБАРИ су међу онима који најлакше долазе до посла.Настава по програму за овај профил омогућава ученицима да се већ после три године проведене у школи запосле или да наставе школовање на одговарајућим струковним школама.

Наставним програмом је предвиђено да 70% наставе чине часови праксе, а 30% часови теорије.

 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА ПО РАЗРЕДИМА

Т – часови теорије        В – часови вежби         ПН – часови практичне наставе    БН – настава у блоку (на годишњем нивоу)

Наставни предмет

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

Т

В

П Н

БН

Т

В

П Н

БН

Т

В

П Н

БН

Српски језик и књижевност

3

   

2

   

2

     
Страни језик

2

   

2

             
Социологија              

1

     
Историја              

2

     
Физичко васпитање

2

   

2

   

2

     
Математика

2

   

2

   

1

     
Рачунарство и информатика  

2

                   
Историја  

            2      
Хемија 1

                   
Екологија и заштита животне средине      

1

             
Географија

1

                     
Социологија са правима грађана                1      
Страни језик

2

   

2

   

2

     
Здравствена култура

1

                     
Основе туризма и угоститељства

2

                     
Услуживање  

5

6

60  

6

6

90  

5

6

120

Исхрана  2    

             
Основе куварства и посластичарства      

2

             
Психологија у туризму и угоститељству          2    

     
Економика туристичких и угоститељских предузећа      

1

             
Туристичка географија      

1

   

     
Предузетништво                  

2

   
Професионална пракса       30       60  

   
Изборни предмет      

2

   

2

     
Грађанско васпитање/Верска настава

1

   

1

   

1

     
  • Login