Конобар

Школовнаи КОНОБАРИ су међу онима који најлакше долазе до посла.Настава по програму за овај профил омогућава ученицима да се већ после три године проведене у школи запосле или да наставе школовање на одговарајућим струковним школама.

Наставним програмом је предвиђено да 70% наставе чине часови праксе, а 30% часови теорије.

Обавезни предмети које будући КОНОБАРИ уче су: српски језик и два страна језика, математика, рачунарство и информатика, здравствено васпитање, психологија, наука о исхрани, предузетништво, основе угоститељства.

Стручни предмети за овај профил обухватају хигијенске стандарде у угоститељству, припремне и завршне радове у угоститељским објектима, пословну комуникацију, услуживање пића и напитака, услуживање хране и посластица и друго.

Поред грађанског васпитања или веронауке ученици имају прилику да изаберу још један изборни предмет у друго и трећем разреду: трећи страни језик, географија изабране теме, историја изабране теме, ликовна култура, поласловна информатика у туризму и угоститељству, маркетинг у туризму.

 

                НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА ПО РАЗРЕДИМА

Т – часови теорије        В – часови вежби         П Н – часови практичне наставе

Наставни предмет

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

Т

В

П Н

Т

В

П Н

Т

В

П Н

Српски језик и књижевност

3

   

2

   

2

   
Страни језик 1.

2

   

2

         
Социологија            

1

   
Историја            

2

   
Физичко васпитање

2

   

2

   

2

   
Математика

2

   

2

   

1

   
Рачунарство и информатика  

2

             
Екологија      

1

         
Хемија

1

               
Географија

1

               
Страни језик 2.

2

   

2

   

2

   
Здравствена култура

2

               
Основи туризма и угоститељства

2

               
Свечани пријеми              

3

 
Услуживање  

6

6

 

6

6

 

5

6

Исхрана      

2

         
Економика туристичких предузећа      

1

         
Психологија у угоститељст.            

2

   
Основе куварства      

2

         
Основе посластичарства            

1

   
Туристичка географија      

1

         
Предузетништво              

2

 
Изборни предмет      

2

   

2

   
Грађанско васпитање/Веронаука

1

   

1

   

1

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Login