Kонтакт

Директор: проф. Томислав Ђуретић

Имејл: toma.djuretic@gmail.com

Адреса:ТРГ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 23                      21400. БАЧКА ПАЛАНКА

Телефони:    (021) 6040-428;  (021) 753-869

Факс:            (021) 6040 – 428

Имејл школе:      ekonomskabp@gmail.com

<
  • Login