Кувар

Уз глумце и певаче за титуле највећих звезда последњих година се све чешће боре и најбољи кувари. Најпознатији међу њима бирају посао у најпрестижнијим хотелима и ресторанима широм света. Овај тренд стигао је и код нас па су одељења у школама које уписују Куваре већ у првом кругу попуњена до последњег места.

Школовање за Кувара траје три године и настава је организована тако да 70% времена чини пракса, која се обавља у школском кабинету и ресторанима, а 30 % времена посвећено је теоријским часовима.

Знања и вештине за ово занимање ученици стичу кроз  зпредмете: куварство;  услуживање јела; националне кухиње; уметничко обликовање; наука  о исхрани; предузетништво; основи угоститељства.

Сваке школске године ученици имају прилику да изаберу по један изборни предмет предвиђен наставним програмом: маркетинг у туризму; психологију; пословну информатику у туризму и слично.

По завршетку средње школе КУВАРИ имају знање и компетенције да могу одмах да почну да раде или да уколико желе, наставе школовање на одговарајућим струковним школама.

 

                НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА ПО РАЗРЕДИМА

Т – часови теорије        В – часови вежби         П Н – часови практичне наставе

Наставни предмет

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

Т

В

П Н

Т

В

П Н

Т

В

П Н

Српски језик и књижевност

3

   

2

   

2

   
Страни језик

2

   

2

         
Физичко васпитање

2

   

2

   

2

   
Математика

2

   

2

   

1

   
Рачунарство и информатика  

2

             
Историја            

2

   
Екологија      

1

         
Хемија

1

               
Географија

1

               
Социологија са правима грађана            

1

   
Здравствена култура

2

               
Основи туризма и угоститељства

2

               
Куварство  

12

   

12

6

 

10

6

Националне кухиње              

2

 
Основе услуживања            

1

   
Економика угоститељских предузећа      

1

         
Туристичка географија      

1

         
Предузетништво              

2

 
Исхрана

2

               
Грађанско васпитање/Веронаука

1

   

1

   

1

   
Изборни предмет      

2

   

2

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Login