Питања ванредни

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ


ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ


РАЧУНОВОДСТВО


МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ

1. ПОЈАМ, ЗНАЧАЈ И ЦИЉЕВИ ТУРИЗМА
2. ВРСТЕ И ОБЛИЦИ ТУРИЗМА
3. ТУРИСТИЧКЕ ПОТРЕБЕ И МОТИВИ
4. ТУРИСТИЧКО ТРЖИШТЕ
5. ЕФЕКТИ И ФУНКЦИЈЕ ТУРИЗМА
6. ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
7. ОБЈЕКТИ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ
8. КАДРОВИ У ТУРИЗМУ
9. САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ У ТУРИЗМУ
10. МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ
11. ИСТРАЖИВАЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ТРЖИШТА
12. ОБЛИКОВАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ
13. ДИСТРИБУЦИЈА И ПОДАЈА У ТУРИЗМУ
14. ПОЛИТИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У ТУРИЗМУУСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА

1.  Појам устава, права и правне норме

2.  Идеја владавине права

3.  Принципи уставности и законитости

4.  Уставни суд и редовни судови

5.  Демократија и механизам власти (сувереност)

6.  Појам демократије

7.  Облици непосредне демократије

8.  Вишестраначки систем

9.  Представнички систем и избори

10.  Скупштина (парламент) и други органи власти

11.  Развоја слобода и права човека

12.  Слободе и права грађана у Југославији

13.  Политичке слободе и права

14.  Економске слободе и права

15.  Историјски развој уставности у Републици Србији

16.  Политичко и државно уређење Републике Србије

17.  Основни принципи политичког и државног уређења Републике Србије

18.  Народна Скупштина Републике Србије

19.  Територијална аутономија

20.  Појам и врсте аутономије

21.  Локална самоуправа

22. Појам, облици и функције локалне самоуправе

23.  Федерализам као облик државног уређења

24.  Унитарна и федеративна држава

Литература:

Устав и права грађана за III и IV разред стручних школа –  Р. Рајовић

или

Устав и права грађана за III и IV разред стручних школа –  С. Лилић и С. Булајић
ПРАВО - ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР

1. Појам облигација
2. Особине облигација
3. Извор облигација
4. Поделе облигација
5. Појам уговора
6. Подела уговора
7. Закључивање уговора
8. Појам аутономије воље
9. Појам и битни елементи уговора о продаји
10. Обавезе продавца и обавезе купца
11. Појам уговора о трговинском посредовању
12. Обавезе трговинског посредника и налогодавца
13. Појам уговора о трговинском заступању
14. Обавезе трговинског заступника и налогодавца
15. Разлике између уговора о трговинском посредовању и уговора о трговинском заступању
16. Појам уговора о ускладиштењу и складишница
17. Обавезе складиштара и оставодавца
18. Појам уговора о шпедицији
19. Обавезе шпедитера и налогодавца
20. Појам уговора о осигурању
21. Обавезе осигураника и осигуравача
22. Особине менице
23. Врсте менице
24. Менична начела
25. Битни елементи трасиране менице
26. Битни елементи сопствене менице
27. Појам и битни елементи чека

Литература:

Право за за IV разред – Невенка Суботић Констатиновић и Босиљка Мијатовић
ТЕХНИКА ПРОДАЈЕ И УСЛУГЕ КУПЦИМА

питања за први разред:
1. појам трговине
2. подела трговине
3. појам малопродаје
4. организација малопродајних објеката
5. појам продавнице
6. подела продавница
7. класичне и савремене продавнице
8. покретне продавнице
9. спољни изглед продавнице
10. унутрашњи изглед продавнице
11. електронска продаја
12. намештај у продавници
13. инструменти за мерење робе
14. технички уређаји
15. унутрашњи транспорт
16. појам робе
17. појам асортимана робе
18. губици на роби
19. амбалажа
20. професионална обољења трговаца

питања за други разред:

1. послови припреме продавнице за рад
2. контрола залиха робе
3. распакивање робе
4. аранжирање и декорација продавнице
5. распакивање и чишћење робе
6. груписање робе
7. сортирање и класирање робе
8. карактеристике класичне продаје
9. фазе непосредне продаје
10. карактеристике самоуслужне продаје
11. фазе припреме самоуслужне продаје
12. фазе непосредне самоуслужне продаје
13. карактеристике самоизборне продаје
14. фазе непосредне продаје у самоизбору
15. техника продаје у робним кућама
16. техника продаје у трговинским центрима
17. лизинг продаја
18. продаја робе на кредит
19. благајничко пословање
20. рекламације купаца

питања за трећи разред :

1. план набавке робе
2. појам и врсте залиха
3. снабдевање продавнице робом
4. евиденција добављача
5. уговор о купопродаји робе
6. појам и врсте преузимања робе
7. комисијски записник
8. појам узорка
9. органолептичко утврђивање квалитета робе
10. методе органолептичког испитивања
11. план реализације
12.појам производа
13. цена производа
14. појам маркетинга
15. инструменти маркетинга
16. економска пропаганда
17. појам калкулације
18. израда просте калкулације
19. појам инвентарисања
20. трговинска коресподенција
ФИЗИКА

1. Основне физичке величине у Међународном систему јединица.
2. Дефинисати равномерно и неравномерно кретање.
3. Дефинисати брзину и убрзање, навести њихове јединице.
4. Први Њутнов закон.
5. Други Њутнов закон.
6. Трећи Њутнов закон.
7. Њутнов закон гравитације. Гравитационо поље.
8. Рад, снага и енергија
9. Закон одржања енергије
10. Закон идеалног гаса- Авогадров закон
11. Електрично поље. Кулонов закон
12. Електрична струја
13. Магнетна индукција и магнетни флукс
14. Електромагнетна индукција. Фарадејев закон електромагнетне индукције
15. Осцилације у механици. Слободно, пригушено и принудно осциловање
16. Интерференција и дифракција светлости
17. Фотоелектрични ефекат
18. Структура атома
19. Нуклеарне реакције. Фисија и фузија
20. Елементарне цестице
МАТЕМАТИКА


СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ IV РАЗРЕД

1. М.Павловић:“ Научите пјесан”.
2. Избор песника – В.Попа:” Ходочашћа – песме по избору из Читанке
М.Павловић , по избору ,
Д. Максимовић:“ Тражим помиловање“.
3. Б.Ћопић:” Башта сљезове боје“.
4. А.Ками:” Странац“.
5. И. Андрић:” Проклета авлија“.
6. Д.Киш:” Енциклопедија мртвих“, ( одломак из Читанке ).
7. Д.Ћосић:” Корени“ ( одломак ) .
8. Д.Ковачевић:” Балкански шпијун“ (одломак ) .
9. М.Селимовић:” Дервиш и смрт“
10. Поезија С.Раичковића.

Литература :

1. Љ.Николић. Б.Милић: Читанка са књижевнотеоријским појмовима за III разред
средње школе;
2. Ч. Ђорђевић,Мр П.Лучић :Књижевност и српски језик – приручник за ученике гимназије  и средњих стручних школа 3 .

Напомена:
Испит се полаже писмено ( слободна тема ) и усмено.
ХОТЕЛИЈЕРСТВО- КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР

 1. Дефинисање хотелијерства
 2. Хотелијерство и ресторатерство
 3. Значај хотелијерства за развој туризма
 4. Врсте хотела
 5. Рецепцијска сужба
 6. Служба исхране
 7. Дефинисање и структура трошкова хотела
 8. Методолошке основе обрачуна трошкова хотела
 9. Утврђивање и распоређивање укупног прихода хотела
 10.   Утврђивање и распоређивање добити хотела
 11.   Дефинисање и врсте одговорности
 12.   Кривична одговорност
 13.   Дисциплинска одговорност
 14.   Дефинисање и врсте осигурања
 15.   Уговор о осигурању
 16.   Осигурање хотелских гостију од последица несретног случаја
 17.   Стратегијско планирање развоја хотела
 18.   Контрола пословних активности хотела

ПРЕДМЕТНИ ПРОФЕСОР

Биљана Кујунџић
ОСНОВЕ КУВАРСТВА- за конобаре

1.Кухињске просторије

2.Крупан и ситан инвентар у кухињи

3.Куварска униформа

4.Зачини

5.Салате

6.Хладна предјела

а) Јаја „Касино“

б) Руска и Француска салата

ц) Пилећа салата

7.Топла предјела

а) Омлет са шунком

б)Гибаница

ц) Гратиниране палачинке са сиром

8.Јела по поруџбини

а) Натур шницла

б)Бечка шницла

ц) Париска шницла

9. Коктел партија

10.Банкет

11.Хладан бифе

12. Гастрономски речник: а ла карт, ауштеховати, бланширати, гарни буке, легирати, панирати, поховати, поширати, декорисати, динстати, канапе, маринирати, сотирати, динстати, декантирати, фламбирати.
КУВАРСТВО

КУВАРСТВО – прва година

1.Кухињске просторије

2.Кухињски радници

3.Терминологија у куварству

4.Јеловник и мени

5.Врсте доручака

6.Говеђе месо

7.Јунеће месо

8.Телеће месо

9.Свињско месо

10.Зачини

11.Топли фондови

12.Хладни фондови

13.Хладни сосови

14.Салате

15.Зимнице

КУВАРСТВО -друга година

1.Бистре супе

а) Супа од говеђег и кокошијег меса

б) Улошци за бистре супе

2.Консоме

а) Консоме од говеђег меса

б) Консоме од пилећег – кокошијег меса

ц)Улошци за консоме

3.Потажи

а)Велуте од целера                       б)Крем потаж од парадајза            ц) Потаж од печурака

4.Рагу чорба

5.Јела од поврћа-прилози

а) Кувано поврће

б) Повезано поврће (боранија на српски начин, спанаћ а ла крем, шаргарепа а ла крем)

ц) Динстано поврће (подварак, динстан купус на бечки начин, пиринач)

д) Пржено поврће (подварак, помпај, помпчипс)

е)Печено поврће (кромпир на пекарски начин, пасуљ пребранац)

ф) Рестовано поврће

г) Пиреи

6. Топла предјела

а) од јаја                б)од теста                          ц)од палачинака

д)од пиринча          е)од печурака                 е)од шпагета

КУВАРСТВО – трећа година

 1.Готова јела

а)Говеђи гулаш

б) Паприкаш од пилећег меса

в)Сладак купус са свињским месом

г)Ђувеч са свињским месом

д) Рижото са пилећим месом

ђ)Чорбаст пасуљ са сувим ребрима

е) Шпикована говедина у пикант сосу

ж) Маса за обликовање јела од млевеног меса

з)Фаширана шницла

и)Фаширани ролат „Штефани“

ј)Ћуфте у сосу од парадајза

к)Сарма

л) Пуњене паприке у сосу од парадајза

љ) Мусака од кромпира

2.Печење

3. Хладна предјела

а)Аспик

б) Шофроа сос

в)Подлоге

г)Везане салате (руска и француска)

д) Пуњена јаја „Касино“

ђ)Српска закуска

е) Наресци

ж)Млечни производи као хладно предјело

з)Хладан розбиф

4.Јела по поруџбини

а)Шницле(натур, париска и бечка)

б) Медаљони (на путеру, са сосом од печурака)

в)Котлет на жару

г)Крменадла  (паризјен и похована)

д) Ћевапчићи на жару

ђ)Пљескавица на кајмаку

 

 

КУВАРСТВО-четврта година

1.Дивљач

2.Шницле

3.Медаљони

4.Котлет

5.Крменадле

6. Бифтек (на жару, Монте Карло)

7.Турнедо Росини

8.Филе мињон са печуркама

9.Соте „Строганов“

10.Тартар бифтек

11.Рамстек на жару
ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА-кулинарски техничар 2. разред

1. Географски положај Србије

2. Границе и величина

3. Термоминерални извори као туристички мотив

4. Језера

5. Реке

6. Археолошке туристичке вредности

7. Уметничке туристичке вредности

8. Фактори туристичког промета

9. Смештајни и угоститељски капацитети

10. Планирање развоја туризма
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

NEMAČKI JEZIK
ISPITNA PITANJA ZA VANREDNE UCENIKE (KULINARSKI TEHNIČAR, TRGOVINSKI TEHNIČAR, UGOSTITELJSKI TEHNIČAR, IV godina)

Zajednička pitanja (KT, TT, UT):
1. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
2. Ich bin doch kein Kind mehr!
3. Schule ohne Stress
4. Die Jugend
5. Junge Leute und ihre Musik
6. Krokotasche – Nein, Danke!
7. Ein brennendes Problem

Stručna pitanja (kulinarski tehničar):
1. Deutsche Küche
2. Festessen
3. Einzelne Gänge der Speisekarte
4. Im Nationalrestaurant
5. Im Frühstückssaal
6. Reklamationen im Restaurant
7. Der Küchenchef empfiehlt

Stručna pitanja (trgovinski tehničar):
1. Frau Kraus geht einkaufen
2. Kostümkauf
3. Im Lebensmittelgeschäft
4. Im Lederwarengeschäft
5. Im Selbstbedienungsladen
6. Im Schuhgeschäft
7. Im Supermarkt

Stručna pitanja (ugostiteljski tehničar):
1. Die traditionellen Münchner Biergärten
2. Festessen
3. Bedienungsarten
4. Beschwerden über das Essen und andere Beanstandungen
5. Weine
6. Bars und Bargetränke
7. Im Speisesaal des Hotels

Literatura:
1. Branislava Popovic, Milica Vučkovic – Stojanovic: Nemački jezik za IV razred ekonomske i ugostiteljsko – turističke škole, BIGZ
2. Ivanka Maksimovic, Mirjana Ostojic – Hripač: Nemački jezik za I, II, III, IV razred ugostiteljsko – turističke škole, ZUNS
3. Milica Vučkovic, Miroslava Vukomanovic: Nemački jezik za III razred ekonomske i ugostiteljsko – turističke škole, ZUNS
ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА I РАЗРЕД

АУТОРИ: Б. ЗЕЧЕВИЋ, А. ЂОРЂЕВИЋ, Ј.ЧЕПЕРКОВИЋ, Љ. ТРИПКОВИЋ, В. ТОДОРОВИЋ
ПИТАЊА:
1. Појам, значај и задаци развоја туризма.
2. Категорија потрошача у туризму.
3. Туристичке потребе и мотиви.
4. Облици ( видови ) туризма.
5. Функције туризма.
6. Појам и карактеристике туристичког тржишта.
7. Појам и карактеристике туристичке понуде.
8. Појам и карактеристике туристичке тражње.
9. Тime-shering – нова туристичка индустрија.
10. Подстицајна путовања.
11. Међународни хотелски и ресторански ланци.
12. Појам угоститељства.
13. Подела угоститељских услуга.
14. Подела угоститељских пословних јединица.
15. Квалитет угоститељских услуга.
16. Карактеристике угоститељско пословних јединица
за смештај.
17. Карактеристике угоститељско пословних јединица за исхрану
и пиће.
18. Карактеристике кетеринг-објеката.
19. Значај и улога кадрова у угоститељству.
20. Структура кадрова у угоститељству.
21. Појам узанси у угоститељству.УСЛУЖИВАЊЕ СА ПРАКТИЧНОМ НАСТАВОМ IV разред

1. Припрема јела: фламбирање и транширање
2. Фламбирати говеђи филе
3. Фламбирати палачинке “Сузет”
4. Фламбирати брескве “Кармен”
5. Транширање пилета
6. Транширање рибе изангуст
7. Коктел парти
8. Припремни радови за коктел парти
9. Услуживање јела и пића на једнодневном коктел партију
10. Услуживање пића и јела на проширеном коктел партију
11. Свечани пријем
12. Банкет
13. Просторија за припремање банкета, банкетски столови
14. Понуда за свечани ручак или вечеру (банкет)
15. Припрема за организацију банкета
16. Служење аперитива на банкетима
17. Служење аперитива и осталих пића на банкетима
18. Служење јела и пића на банкетима
19. Завршни радови и наплаћивање банкета
20. Хладни бифе
21. Понуда за организовање свечаног пријема са хладним бифеом
22. Припремни радови за хладни бифе
23. Служење пића и јела на хладном бифе
24. Организација услуживања хладног пића
25. Топли бифе
26. Чајанка
БИОЛОГИЈА- ПРВИ РАЗРЕД КУЛИНАРСКЕ ТЕХНИЧАРЕ

1. ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА.Разлике између биљака и животиња.Царства.
2. ВИРУСИ.Грађа,начин размножавања.Болести које изазивају(вирозе).
3. БАКТЕРИЈЕ.Грађа,облици бактерија.Размножавање.Улога бактерија у врењу.Значај бактерија у пољопривреди…Болести које изазивају бактерије.
4. ХЕМИЈСКИ САСТАВ ЋЕЛИЈЕ.Неоргански (вода и минералне соли) и органски састав -(беланчевине, масти, угљени хидрати и нуклеинске киселине).
5. ГРАЂА ЋЕЛИЈЕ.Ђелијска мембрана/улога.Ћелијске органеле (митохондрије, хлоропласти…грађа и улога).
6. ЋЕЛИЈСКА ДЕОБА.Митоза и мејоза.Фазе.Резултат деобе.
7. НУКЛЕИНСКЕ КИСЕЛИНЕ.Грађа ДНК и РНК.Врсте РНК.Улога нуклеинских киселина у синтези протеина.Принцип комплементарности.
8. МЕТАБОЛИЗАМ.Процеси анаболизма и катаболизма.
9. ФОТОСИНТЕЗА.Једначина фотосинтезе.Значај фотосинтезе (продукти фотосинтезе).
10. ГЕНЕТИКА, ГЕНИ.Грађа генетичког кода (генетички код, кодон, антикодон).
11. ОСНОВНА ПРАВИЛА НАСЛЕЂИВАЊА.Грегор Мендел.Огледи на грашку.Појам рецесивности и доминантности.Монохибридно и дихибридно укрштање.
12. НАСЛЕДНЕ БОЛЕСТИ.Синдроми.

Литература: (препорука):
Биологија-Екологија за први разред економске школе, аутори:Драгослав Маринковић, Катица Пауновић, Бранка Стевановић.

Наставник:Јарчевић Сања
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА-ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА


ИСТОРИЈА

Питања за ванредне – историја
II година четворогодишње, образовни профил угоститељски техничар, кулинарски техничар

1. Србија од стицања независности (1878) до Мајског преврата
2. Балкански ратови
3. Срби у јужној Угарској, Хрв. Држава у II половини XIX и почетком XX века.
4. Свет у рату 1914.-1918.
5. Србија и Црна Гора у И светском рату.
6. Версајски мировни систем.
7. Тоталитарни режими.
8. Краљевина СХС до 1929.
9. Период диктатуре 1929.-1935.
10. У предвечерје II светског рата.
11. Епилог II светског рата.
12. Хладни рат и стварање блокова.ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА

ПИТАЊА
Користи се уџбеник „Пословна комуникација за I разред трговачке школе“ – аутор Зорица Костић
 

 • Login