Посластичари

Уз куваре и конобаре атрактиван је смер Посластичар који развија креативност и нуди по завршетку веома добре и тражене пословне могућности. Настава за овај профил омогућава ученицима да се већ након завршене три године запосле или да наставе даље школовање у струци.

Настава је организована тако да 70% времена чини пракса, која се обавља у школском кабинету и посластичарницама, а 30 % времена посвећено је теоријским часовима.

 

 

 

 

 

 

 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА ПО РАЗРЕДИМА

Т – часови теорије        В – часови вежби         ПН – часови практичне наставе  БН – настава у блоку (на годишњем нивоу)

Наставни предмет

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

Т

В

БН

Т

В

П Н

БН

Т

В

П Н

БН

Српски језик и књижевност

3

2

2

Страни језик

2

2

Физичко васпитање

2

2

2

Математика

2

2

1

Рачунарство и информатика

2

Историја

2

Екологија и заштита животне средине

1

Хемија

1

Географија

1

Социологија са правима грађана

1

Здравствена култура

2

Основе туризма и угоститељства

2

Посластичарство

12

 60

12

6

90

12

6

120

Исхрана

2

Економика туристичких и угоститељских предузећа

1

Туристичка географија

1

Основе услуживања

1

Предузетништво

2

Професионална пракса 30 60
Грађанско васпитање/Верска настава

1

1

1

Изборни предмет

2

2

Оставите одговор

  • Login