Пословни администратор

Овај релативно нов образовни профил настао је из потребе да се средњошколско образовање ученика у области економије прилагоди потребама савременог тржишта рада. На његовом стварању  заједнички су радили представници Министарства просвете Србије, Привредна комора Србије и немачка владина организација за техничку сарадњу ГИЗ.

Ученици који упишу овај профил у свом школовању имаће знатно више часова практичне обуке ( у школском кабинету и предузећима)  него теоријских предавања из општеобразовних прдмета.

Поред неопходних стручних знања практичне вештине ученици стичу у оквиру „виртуелног предузећа за обуку“. То је посебно опремљен кабинет са рачунарима, канцеларијским намештајем, потрошним материјалом, где се симулира  рад у канцеларији. У виртуелном предузећу ученици обављају послове набавне, продајне, књиговодствене и службе опште правних послова.

Прилику да провере колико су овладали знањем и вештинама за обављање административно економских послова ученици имају на часовима блок наставе који се изводе у предузећима.  Поред стручних предмета ученици уче два обавезна страна језика; пословни енглески језик, информатику са електронским пословањем, пословну психологију, историју, српски језик, математику…

ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОРИ се могу запослити у малим и средњим предузећима која се баве  различитим привредним и ванпривредним делатностима.

 

НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА ПО РАЗРЕДИМА

 Т – часови теорије       В – часови вежби         БН – настава у блоку (на годишњем нивоу)

Наставни предмет

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

Т

В

БН

Т

В

БН

Т

В

БН

Т

В

БН

Српски језик и књижевност

3

   

3

   

3

   

3

   
Страни језик

2

   

2

   

2

   

2

   
Физичко васпитање

2

   

2

   

2

   

2

   
Математика

2

   

2

   

2

   

2

   
Рачунарство и информатика  

2

                   
Историја

2

   

2

               
Географија

2

                     
Биологија

2

                     
Ликовна култура      

1

               
Логика са етиком                  

2

   
Социологија са правима грађана                  

2

   
Пословни енглески језик

2

   

2

   

2

   

2

   
Канцеларијско пословање  

3

   

2

   

2

       
Право

2

   

1

1

 

2

   

2

   
Књиговодство

1

2

   

2

             
Други страни језик

2

   

2

   

2

   

2

   
Економија

2

   

2

   

2

   

2

   
Пословна психологија      

2

               
Пословна информатика        

3

             
Култура језичког изражавања            

2

         
Вештина комуникације              

2

       
Статистика              

2

       
Пословна и административна обука              

4

 30  

5

 60
Предузетништво                    

2

 
Грађанско васпитање/Верска настава

1

   

1

   

1

   

1

   
Изборни предмет      

2

   

2

   

2

   
  • Login