Школска документа

Годишњи план рада школе 2023-2024

Извештај o остваривању годишњег плана рада школе 2022- 23

Правилник о организацији и систематизацији 2023-24

Статут 2023

Одлука о одређивању лица за заштиту података личности

Правилник о заштити података личности

Правилник о мерама безбедности

План мера за родну равноправност

Извештај o остваривању годишњег плана рада школе 2021- 22

Правилник о организацији и систематизацији 2022-23

Годишњи план рада школе 2022-2023

РАЗВОЈНИ ПЛАН УСТАНОВЕ 2020-2025

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2021-2025

Годишњи план рада школе 2021-2022

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Правилник о организацији и систематизацији 2021

Годишњи план рада школе 2019-2020

Извештај о раду школе 2018-2019

Правила понашања у школи

Правилник за безбедност ученика

Правилник o дисциплинској одговорности запослених

Правилник о ванредним ученицима

Правилник о дисиплинској одговорности ученика

Правилник о систематизацији и организацији послова

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШК.2017 – 2018

Развојни план 2017-2020

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2017-2021

 

Оставите одговор

  • Login