Трговац

Овај профил уписују ученици који желе да за три године школовања стекну довољно знања и вештина да могу одмах да почну да раде у продајним објектима, после завретка школе или уколико се предомисле да наставе школовање на одговарајућим струковним школама.

Циљ стручног образовања је да ученици стекну компетенције и знања за професионално обављање посла. Зато је наставни програм за овај профил иновиран 2021. Године.

Часови практичне наставе се изводе у трговинским објектима где ученици у пракси имају прилику да провере стечена знања и вештине.

Општеобразовни предмети су: српски и страни језик, географија, математика, историја, информатика. У току школовања будући ТРГОВЦИ стичу компетенције за обављање послова: припрема и организација рада у продавници, набавка, складиштење и продаја робе, презентација робе изван продавнице.

 

 

    НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА ПО РАЗРЕДИМА

Т – часови теорије        В – часови вежби         П Н – часови практичне наставе  БН – настава у блоку (на годишњем нивоу)

Наставни предмет

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

Т

В

П Н

БН

Т

В

П Н

БН

Т

В

П Н

БН

Српски језик и књижевност

3

   

2

   

2

     
Страни језик

2

   

2

   

1

     
Физичко васпитање

2

   

2

   

2

     
Математика

2

   

2

   

1

     
Рачунарство и информат.  

2

 

   

     
Историја

2

 

   

     
Хемија

1

 

   

     
Екологија и заштита животне стедине              

1

     
Географија              

1

     
Социологија са правима грађана              

1

     
Основе трговине

3

                     
Технииа продаје и услуге купцима

2

2

 

2

2

           
Пословна комуникација    2                  
Познавање робе

2

   

2

             
Основе пословања у трговини      

2

             
Маркетинг у трговини      

3

             
Комерцијално познавање робе              

2

     
Набавка и физичка дистрибуција              

1

2    
Психологија потрошача              

2

     
Предузетништво                  

2

   
Практична настава    

6

     

12

     

12

Изборни предмет              

1

     
Грађанско васпитање/Верска настава

1

   

1

      1  
  • Login