Туристички техничар

У последњеих неколико година овај образовни профил је међу најатрактивнијим у средњим школама. Уписују га углавном одлични ученици. Разлог је очигледан – омогућава занимљив и динамичан посао у коме комуникативност и креативност играју важне улоге.

Наставни програм овог профила је усклађен са потребама савременог туристичког тржишта. Током четири године ученици се обучавају за рад у туристичким агенцијама и за рад на рецепцији хотела. Настава је организована кроз обавезне и изборне предмете, тако да 40% чине теоријска предавања, а  60% пракса и вежбе.

Као обавезни предмети уче се српски и два страна језика; математика; рачунарство и информатика;  здравственоваспитање; психологија; историја уметности; туристичка географија; пословна коресподенција; основе туризма и предузетништво.

Кроз стручне предмете и праксу ученици стичу знања и вештине за: опхођење са гостима; за пласирање локалних туристичких понуда;за формирање и пласман туристичког путовања; за организовање скупова;за рецепцијско пословање; за обрачун трошкова туристичке услуге и др.

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАРИ се могу запослити у туристичким агенцијама, хотелима или наставити даље школовање на факултетима и високим школама.

 

                НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ:

Наставни план и програм туристички техничар

  • Login