Туристички техничар

У последњеих неколико година овај образовни профил је међу најатрактивнијим у средњим школама. Наставни програм овог профила је усклађен са потребама савременог туристичког тржишта. Током четири године ученици се обучавају за рад у туристичким агенцијама и за рад на рецепцији хотела. Настава је организована кроз обавезне и изборне предмете, тако да 40% чине теоријска предавања, а  60% пракса и вежбе.

Кроз стручне предмете и праксу ученици стичу знања и вештине за: опхођење са гостима; за пласирање локалних туристичких понуда;за формирање и пласман туристичког путовања; за организовање скупова;за рецепцијско пословање; за обрачун трошкова туристичке услуге и др.

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАРИ се могу запослити у туристичким агенцијама, хотелима или наставити даље школовање на факултетима и високим школама.

Наставни предмет

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

Т

В

Б Н

Т

В

П Н

БН

Т

В

П Н

БН

Т

В

П Н

БН

Српски језик и књижевност

3

   

3

     

3

     

3

     
Страни језик

2

   

2

     

2

     

2

     
Физичко васпитање

2

   

2

     

2

     

2

     
Математика

2

   

2

     

2

     

2

     
Рачунарство и информатика  

2

                         
Историја

2

   

2

                     
Географија

1

   

2

                     
Хемија

2

   

                     
Екологија и заштита животне средине

2

   

                     
Ликовна култура 1                    

1

     
Физика

    2                      
Социологија са правима грађана                       2      
Страни језик 2

2

   

2

      2       2      
Основе туризма и угоститељства

2

                           
Пословна коресподенција    2                          
Агенцијско и хотелијерско пословање

2

4

90  

2

6

120

 

4

6 120   4 6 120
Економика и организација туристичких предузећа      

2

                     
Психологија у туризму и угоститељству        2      

2

             
Туристичка географија               2       2      
Историја уметности              

2

      2      
Маркетинг у туризму и угоститељству              

2

             
Статистика                  2            
Предузетништво                         2    
Професионална пракса     30       30      

60

       
Грађанско васпитање/Верска настава

1

   

1

     

1

     

1

     
Изборни предмет      

     

2

     

2

     
  • Login