Ученици

У школској 2017/2018  години у школи је уписано 620 ученика који су распоређени у 23 одељења.

Подручје рада Економија, право и администрација:

Економски техничар                 4 одељења

Финансијски техничар             4 одељења

Пословни администратор         4 одељењa

Подручје рада Трговина, угоститељство и туризам:

Туристички техничар               4 одељења

Кувар /Посластичар                  2 одељења

Кувар                                         1 одељење

Трговац                                     1 одељење

Трговац/Конобар                      2 одељењa

Конобар/Посластичар              1 одељење


  • Login