Ученици

У школској 2015/2016  години у школи је уписано 700 ученика који су распоређени у 25 одељења.

Подручје рада Економија, право и администрација:

Економски техничар                7 одељења

Финансијски техничар             4 одељења

Пословни администратор       3 одељењa

Подручје рада Трговина, угоститељство и туризам:

Туристички техничар                  2 одељења

Туристички техничар (оглед)  2 одељења

Кувар                                                   3 одељења

Трговац                                              3 одељења

Конобар/Посластичар                1 одељење

  • Login