НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

Учесници конкурса подносе школи следећа документа:

1) Пријаву за упис;

2) Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;

3) Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су они прописани за образовни профил за који конкуришу.

За упис у гимназију и образовне профиле за које то није предвиђено овим конкурсом није потребно подносити потврду о испуњавању здравствених услова.

Родитељи нису у обавези да школи приликом уписа ученика, достављају извод из матичне књиге рођених у папирној форми.

 

Оставите одговор

  • Login