Клупко

image

Ова метода је погодна за утврђивање градива, ради оцењивања или припреме ученика за писмену проверу. Ученици се поделе у неколико група од 4-5 ученика и свака група добија задатак да смисли једно питање из одређене лекције. Може да се дозволи коришћење свеске у зависности од тога да ли се оцењује или не. Након што су осмислили питање за шта им треба обезбедити око пет минута, шаљу га групи до своје. Питања треба да иду у круг тако да свака група одговори на свако питање( питања ће бити онолико колико има група). Одговори се пишу на посебан папир тако што се напише редни број питања и одговор. Клупко је намотано оног тренутка када група одговори на сопствено питање. Одмотавање клупка подразумева читање одговора наглас ( ако је циљ припрема за писмено утврђивање) или наставник покупи листове са питањима и одговорима и код куће подели групне оцене( у том случају ученици треба да се потпишу). Уколико време дозвољава најбоље је да се заједнички проанализирају и коригују одговори и то одмах јер се избегава могућност да им се фиксирају погрешни одговори. Може се јавити проблем са недостатком времена, зато је важно да наставник води рачуна да се не праве застоји, да стално обилази, појашњава, усмерава. Ако постоји могућност, идеално би било применити ову методу у оквиру двочаса. Метода је врло динамична, мотивишућа и активира већину ученика, a погодна је за све школске предмете.

Пример

У оквиру предмета Пословна психологија, ученици другог четири разреда понављали су наставну тему Асертивна комуникација. Циљ је био припрема ученика за тест из поменуте теме. Били су подељени у пет група, добили су беле папире са објашњењем какво питање и из које лекције треба да саставе и папире у боји на којима треба да пишу одговоре. Било им је дозвољено да користе свеске, а ученици из група које су имале све тачне одговоре добили су плус у свеску ( три плуса= петица у дневник).

Санела Марковић, професор психологије

Оставите одговор

  • Login