Ред предавања –ред тестирања :Торта

image

Овај комбиновани наставни метод се састоји од четири реда мини предавања и четири реда мини тестирања (4 коре и 4 фила), који се примењују наизменично. Наставник излаже део градива пет минута, затим одмах даје мини тест из тог дела групама ученика. Затим следи ново предавање и тест и тако 4 пута. Овај метод је погодан за лекције које се састоје од више логички одвојивих целина као што су различите поделе. Врло је ефикасан код тема које су ученицима потпуно непознате и тешко разумљиве јер додатно мобилише и мотивише, а подразумева и моментално утврђивање, тј. проверу запамћеног градива.

Пример

У оквиру предмета Вештине комуникације, ученици 3-4 обрађивали су наставну тему Теорије комуникације применом ове методе. Подељени у групе од четворо најпре су смислили назив групе (Несаломиви, Покемони,…), затим им је објашњен начин рада и након што су одслушали петоминутно излагање професора о првој теорији, заједнички су решавали тест састављен од три питања. За решавање имају 3-5 минута, потпишу се и наставник покупи тестове. Овај процес се понавља за преостале три теорије (4 је оптимално за час од 45 минута, мада се за двочас може одрадити и више). На крају часа се остави пет минута да се подела запише у свеске. Треба водити рачуна о времену, објаснити ученицима начин рада и правила (забранити записивање белешки током излагања). Ради додатне мотивације, наградити групу која има највише поена (збиром свих тестова) петицом или плусом.

Пример мини теста:

1. Биологистичко- механицистичка С-Р теорија заснивала се на тези да свака порука представља С-стимулус који, на бази психичких аутоматизама, изазива идентичну Р-реакцију па људи реагују више или мање једнако на исту поруку. ТАЧНО НЕТАЧНО

2. Ову теорију називају још и:

А) теорија социјалне интеракције, Б) теорија хиподермичне игле, В) теорија симболичког ланца

3. Критику ове теорије можемо пронаћи у експериментима са ______________________________ .

Оставите одговор

  • Login